ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศหญิงอายุระหว่าง 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบคอบในการทำงาน
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาบ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครทาง Email : pranee@dsinchai.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท