เหล็กงานโครงสร้าง

BIS British Standurds & EN British Standards.

 

JIS Japanese Industrial Standard Specifies.

 

มอก. Thailand Industrial Standart.